Om Insictia

Ulla Maija Turban Insictia

Den röda tråden

Vem är Ulla-Maija?

Jag ville bli psykolog eller reseledare när jag var ung. Det handlade redan då om kommunikation, relationer, att gå lite mer på djupet. Att ta med mig människor från ett ställe till ett annat och tillsammans upptäcka nya platser och perspektiv.

Insikter och perspektiv

Företagets namn Insictia kom till mig just som en … insikt. Ögonblicket när jag bara vet, att något är rätt. Det handlar om intuition, visshet och att se världen i flera perspektiv på en gång. Och just insikter om olika perspektiv och samband är något som jag ofta får uppskattning för. Det är också anledningen till att jag enkelt ser de strategiska aspekterna i en affär.

Som affärscoach och konsult vänder jag mig i första hand till kvinnliga entreprenörer. Det finns så mycket kompetens, kraft och värde, men många kvinnor tycker att det är svårt att nå ut. Det tar emot att lyfta fram sig själv och sitt personliga varumärke.

Efter år av ledande befattningar inom försäljning, marknad och affärsutveckling är jag själv bekväm i kundrelationer och försäljning på alla nivåer. Fokus ligger på strategi, kunden och vilket värde som skapas. Säljerfarenheterna är med mig som ett stort värde, i allt jag gör.

Insictia hjälper entreprenörer att hitta sina unika nycklar – att värdesätta sitt erbjudande och förmedla det på ett hållbart och värdeskapande sätt.

Ulla-Maija

”Mitt företagsnamn Insictia kom till mig just som en … insikt”

Certifieringar.

ICF logo

ICF

Coach
MBTI logo

Myers Briggs

Myers Briggs Type Indicator MBTI®
HumaNova logo

HumaNova

Organisationskonsult psykosyntes